Praktijk voor Veterinaire Natuurgeneeskunde

 Werken met de kracht van dier én natuur. Dat is NatuurTalent ! 

Dierenarts versus Natuurgeneeskundige

 

In de natuurgeneeskunde staat het dier als individu centraal. We nemen samen de tijd om de geschiedenis door te nemen van de klachten, zowel fysieke, psychische- en emotionele factoren worden onderzocht.

(Chronische)klachten staan bijna altijd in verband met het individuele karakter. Het gaat om het dier in zijn geheel. Denk hierbij aan een dier wat psychisch niet in balans is door bijvoorbeeld langdurige stress door eenzaamheid, waardoor fysieke klachten kunnen ontstaan zoals een maagzweer. Deze onbalans dient te worden hersteld. Hierbij is het uitgangspunt van de natuurgeneeskunde; het aanpakken van de diepere oorzaak. Niet alleen het symptoom wat u ziet aan de buitenkant gaan we aanpakken, maar ook de oorzaak.

Door het geven van een prikkel, zoals bijvoorbeeld met homeopathie, kan het lichaam zichzelf vaak herstellen.

 

In de reguliere diergeneeskunde (oftwel door de dierenarts) worden veelal symptomen behandeld. Mede hierdoor zijn de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde, complementair aan elkaar. Een dierenarts is medisch opgeleid, de diagnose die hij stelt is meestal de juiste. Echter de oplossing die hij veelal biedt is vaak symptoom bestrijdend. Pijnstilling, antibiotica, etc. mijn overtuiging is dat hierdoor het lichaam niet aangezet wordt tot zelfgenezing maar er een onderdrukking ontstaat. Hierdoor worden de originele problemen, dieper het systeem in gedrukt. Uiteindelijk moet de ziekte er uit. Dit neemt niet weg dat een agressieve kankersoort, woekerende bacterie, ernstige worminfectie, slagaderlijke bloeding, etc. snel en effectief behandeld moeten worden, om verdere schade te voorkomen. Daarna moet echter wel de diepere oorzaak worden onderzocht of ondersteuning worden geboden om het systeem in de diepte te genezen. Anders komen er in de toekomst problemen. Wanneer genezing niet meer mogelijk is, kan er met natuurgeneeskunde meestal nog een goede ondersteuning geboden worden. Hierin kunnen de dierenarts en de natuurgeneeskundige elkaar aanvullen.

Net als de Reguliere geneeskunde heeft Natuurgeneeskundige óók beperkingen. We zijn smaller medisch opgeleid, niet in staat om te opereren en beschikken niet over diagnostische methode zoals bloedprikken, echo’s, röntgen, etc. Wel werk ik met hulpmiddelen zoals een Lecherantenne en Biotensor, welke o.a. een goede indicatie kunnen geven van knelpunten. 

Ieder heeft zijn kracht, talent én kennis (en geneeswijze) op een ander vlak. Het gaat uiteindelijk om een langdurig en gezond resultaat, waar dier en eigenaar zich goed bij voelen. Het is dan ook mooi als beide partijen kunnen samenwerken en hetzelfde doel nastreven; een goede gezondheid van uw dier.


Wanneer ik twijfel over de gezondheid van uw dier en denk dat regulier onderzoek noodzakelijk is, zal ik overleggen met een Dierenarts of u doorverwijzen. Mijn voorkeur gaat uit naar een Holistisch werkend Dierenarts.

 


E-mailen
Bellen
Instagram